گرفتگی عروق

گرفتگی عروق 2018-05-29T12:47:30+00:00

گرفتگی عروق

گرفتگی عروق بدین معناست که بافت رگها سخت و باریک می شود، که دلایل زیادی دارد.

عروق بدن يا رگها دو دسته اند: سرخرگها و سياهرگها.

سرخرگها وظيفه رساندن خون و اكسيژن به اندامها را بر عهده دارند . در صورت تنگ شدن يا مسدود شدن سرخرگها خونرساني به اعضاي بدن كاهش مي يابد و باعث درد و علائم شديد و نهايتا قطع عضو ميشود. پس در صورت بروز درد شديد و سرد شدن اندامها و ناتواني در راه رفتن و يا ايجاد زخم بايد بررسي شرياني انجام شود . اين بررسي را با سونوگرافي رنگي يا انژيوگرافي انجام ميشود . در صورت وجود تنگي يا انسداد ميتوان با بالن انرا رفع كرد و يا استنت ( فنر) داخل ان گذاشت.

در صورت عدم موفقيت بايد براي جلوگيري از قطع عضو عمل جراحي باي پس انجام شود.

گرفتگی عروق

گرفتگي عروق

گرفتگي عروق در هر يك از مناطق بدن مي تواند ايجاد شود.
بطور كلي عروق بدن يا رگها دو دسته اند: سرخرگها و سياهرگها.
سرخرگها وظيفه رساندن خون و اكسيژن به اندامها را بر عهده دارند .
در صورت گرفتگي عروق سرخرگي خونرساني به اعضاي بدن كاهش مي يابد و درد و علائم شديد ابجاد ميشود و نهايتا در صورت عدم درمان گرفتگي عروق اندامها ميتواند باعث قطع عضو شود. پس در صورت بروز درد شديد و سرد شدن اندامها و ناتواني در راه رفتن و يا ايجاد زخم بايد بررسي شرياني از نظر گرفتگي عروق انجام شود . بررسي گرفتگي عروق را با سونوگرافي رنگي يا انژيوگرافي انجام مي دهند . در صورت وجود گرفتگي عروق بصورت تنگي يا انسداد ميتوان با بالن انرا رفع كرد و يا استنت ( فنر) داخل ان گذاشت كه اين روش درمان اندوواسكولار گفته مي شود. در صورت عدم موفقيت درمان اندوواسكولار گرفتگي عروق بايد براي جلوگيري از قطع عضو عمل جراحي باي پس انجام شود.
گرفتگی عروق

صورت گرفتگي عروق گردن

در صورت گرفتگي عروق گردن كه به مغز خونرساني مي كند و بروز علائم مغزي بايد قبل از بروز سكته مغزي با درمان اندوواسكولار يا با جراحي عروق اقدام به رفع گرفتگي عروق كرد.
وريد ها يا سياهرگ ها وظيفه باز گرداندن خون از اندامها بسمت قلب را بر عهده دارند.
در صورت گرفتگي عروق سياهرگي يا وريد ها اندام ورم ميكند و رنگ ان كبود شده و دردناك ميشود و ميتواند زخم شود. اين گرفتگي عروق وريدي يا DVT بايد به سرعت تشخيص داده شود تا از امبولي ريه كه كشنده است جلوگيري شود. درمان گرفتگي عروق وريدي يا DVT با بستري بيمار و شروع داروي رقيق كننده خون شروع ميشود. امروزه گرفتگي عروق وريدي يا DVT با درمان اندوواسكولار و حل كردن لخته ها و يا باز كردن عروق تنگ شده با درمان اندوواسكولار توسط جراح عروق انجام ميشود.
برای خواندن مطالب درباره درمان واریس به این صفحه مراجعه کنید.