خطرناكترين عارضه واريس پا يعني لخته خون چيست؟؟

خطرناكترين عارضه واريس پا يعني لخته خون چيست؟؟

با لخته شدن خون در وريد ها علائم شديدي بروز ميكند كه شامل درد شديد قرمزي و تورم و علايمي مشابه عفونت در موضع ميباشد. در صورت پيشرفت لخته و بزگتر شدن ان توانايي راه رفتن از بيمار سلب شده و اگر لخته به داخل وريد عمقي نفوذ كند ميتواند خركت كرده و بصورت امبولي به ريه يا مناطق ديگر رفته و بالقوه كشنده باشند. لذا اولا قبل از بروز اين حالت بايد درمان واريس انجام شود و دوما در صورت بروز اين حالت بايد هر چه سريعتر به پزشك مراجعه كرد.

عارضه لخته خون واريس پا

2018-05-19T09:06:02+00:00