جراحی پارا تیروئید

جراحی پارا تیروئید 2018-12-19T10:24:11+00:00

جراحي پارا تيروييد
پارا تيروييد غده اي واقع در گردن و در پشت غده تيروييد ميباشد. معمولا در هر طرف گردن دو غده و در مجموع چهار غده پارا تيروييد وجود دارد. وظيفه غده پاراتيروييد حفظ سطح كلسيم خون و بالانس ان با كلسيم استخوانها است. در پر كاري پارا تيروييد سطح كلسيم خون بالا ميرود و عوارض شديدي مثل پوكي استخوان و درد استخوانها، سنگ كليه و عوارض قلبي بروز ميكند. درمان بيماريهاي پاراتيروييد با جراحي پاراتيروييد ميباشد كه با انجام ان سطح كلسيم طبيعي شده و عوارض ان رفع ميگردند. با توجه به كوچك بودن اين غدد و محل ان در پشت غده تيروييد جراحي ان مشكل بوده و بايد توسط جراح متبحر و اشنا به روشهاي جراحي ميكرسكپي انجام شود. جراحي پاراتيروييد در بيمارستان كسري انجام ميشود.