جراحی سرطان

جراحی سرطان 2018-04-10T07:26:45+00:00

جراحی سرطان

امروزه این روش یکی از بهترین گزینه های درمان جراحی سرطان محسوب می شود.

وقتی یک جراح بخشی از بدن بیماری را با تیغ باز می کند ، تا به اندامی دسترسی داشته باشد ، به این روش جراحی تهاجمی می گویند. امروزه به کمک تجهیزات پیشرفته ، جراح با حداقل برش این کار را انجام می دهد. اگر میزان انتشار و پخش تومور وسیع نباشد ، در بسیاری از مواقع جراحی جهت درمان کفایت می کند.

بیشتر بیماران سرطانی حداقل یکبار جراحی را تجربه کرده اند.

درمان با جراحی سرطان

سرطانها و تومورهاي بدخيم در قسمتهاي مختلف بدن ايجاد ميشوند.

يكي از اقدامات اصلي در درمان انها جراحي و برداشتن تومور بدون اسيب زدن به ساير ارگانها ميباشد . امروزه اكثر اين تومورها توسط تيمي از جراحان شامل جراح عروق جهت برداشتن كامل توده با حفظ خونرساني ساير احشا انجام ميشود . ضمن اينكه با گذاشتن پورت براي انجام شيمي درماني بعدي انها را اماده ميسازد . تيم جراحي ما در بيمارستان كسري با اخرين تحهيزات و روشهاي مدرن پيچيده ترين اقدامات درماني در سرطانها را بعمل مي اورد.

جراحی سرطان

اطلاعات تماس با دکتر آرش توفیق را در این صفحه مشاهده فرمایید.