جراحی تیروئید

جراحی تیروئید 2018-12-19T10:33:50+00:00

بيشتر انواع بيماري هاي تيروييد منجر به جراحي تيروييد ميشوند. بزرگي غده تيروييد در جلوي گردن يا گواتر در صورت عدم پاسخ به دارو بايد با جراحي تيروييد درمان شود. انواع گره تيروييد يا ندول تيروييد يا توده هاي تيروييد نياز به نمونه گيري و جراحي تيروييد مناسب دارند. جراحي تيروييد انواع متنوعي دارد و ميزان برداشت غده در جراحي تيروييد كه به تشخيص جراح مي باشد اهميت زيادي دارد. اين روشهاي جراحي تيروييد در زندگي اينده بيمار نقش با اهميتي دارد. سرطان تيروييد يا بدخيمي تيروييد چند نوع است كه درمان ان جراحي تيروييد ميباشد. در اين حال كل غده بايد در جراحي تيروييد برداشته شود و اصلا نبايد چيزي از ان باقي بماند. در جراحي تيروييد حفظ عصب مربوط به تار هاي صوتي نقش اساسي دارد و جراح بايد بتواند بدون اسيب به اين عصب حنجره جراحي تيروييد را انجام دهد. همچنين غدد پارا تيروييد كه وظيفه تعادل سطح كلسيم در بدن را بر عهده دارد و در پشت غده تيروييد قرار دارند بايد در جراحي تيروييد حفظ شوند و اسيب نبينند. لذا جراحي تيروييد بايد توسط جراح متبحر و اشنا به جراحي ميكرسكپي و بدون عارضه انجام شود. در صورت انجام صحيح اين جراحي معمولا بيماري بهبود يافته و عارضه اي براي بيمار باقي نمي ماند، انواع جراحي تيروييد در بيمارستان كسري انجام ميشوند.