توصیه های ایمنی برای افراد دیابتی

توصیه های ایمنی

توصیه های ایمنی برای افراد دیابتی برای جلوگیری از قطع عضو با توجه به اینکه دیابت با چند مکانیسم باعث ایجاد زخم در اندام تحتانی و پاها می شود و این زخمها می توانند منجر به قطع عضو شود (مثلا قطع انگشتان یا حتی قطع کل پا) بیماران دیابتی باید به نکات مهمی در مورد پاهایشان دقت کنند.

بیماران دیابتی باید بدانند که حس کف پای آنان کاهش یافته است و ممکن است در درد و حرارت را متوجه نشوند لذا ممکن است دچا رسوختگی شدید پا شوند بدون اینکه متوجه شوند . و یا ممکن است یک جسم تیز به پای آنها فرود برود و متوجه نشوند و ایجاد زخم بکند.سپس این افراد باید همیشه با کفش مخصوص رفت و آمد کنند و حتی در خانه پا برهنه نباشند .

درمان دیابت

ویژگی های افراد دیابتی

کفش افراد دیابتی باید نرم و با پنجه و گشاد و کف نرم و ضخیم باشد . همیشه باید از جوراب استفاده کنند و با توجه به عدم عرق کردن پوست پایشان باید جوراب ضخیم پشمی بپوشند .هر روز باید پاها شسته شوند و با دقت وارسی شوند.سپس به دقت خشک شوند و با یک کرم یا وازلین چرب شوند.ناخنها باید با دقت کوتاه شوند و از فرورفتن در گوشت در کناره ها جلوگیری شود.ناخن نباید از ته کوتاه شود و باید یک میلی متر بلند تر ا ز انگشت باشد.هر گونه زخمی در پا مشاهده شد باید سریعا به پزشک مراجعه کنند و از آسیب به پا یا کشیدن ناخنها باید خودداری کنند.

2018-05-23T06:42:42+00:00