براي درمان واريس با ليزر چه ميكنيم؟

براي درمان واريس با ليزر چه ميكنيم؟

در روش عمل ليزري بر خلاف روش جراحي وريد واريسي از پاي بيمار خارج نميشود، بلكه با فيبر ليزر وارد وريد واريسي ميشويم و تحت كنترل و ديد سونوگرافي اين وريد از داخل ليزر ميشود و مشكل واريس بيمار بر طرف مي شود. عمل سرپايي بوده و با بيحسي موضعي انجام ميشود و پس از ان بلافاصله بيمار راه رفته و به منزل ميرود.
امروزه لیزر واریس درمان خط اول و قطعي واريس محسوب ميشود.

درمان واریس با لیزر

2018-05-17T07:40:40+00:00