انوريسم ائورت چيست و چگونه درمان مي شود؟

انوريسم ائورت چيست و چگونه درمان مي شود؟

ائورت كه سرخرگ اصلي بدن ميباشد و وظيفه توزيع خون در ارگانهاي مختلف را بر عهده دارد.

ائورت گاهي بدلايل مختلف مثل سيگار يا حالتهاي ارثي دچار ضعف جدار ميشود و متورم ميشود و ميتواند به اندازه ٥-٦ سانتيمتر يا حتي بزرگتر برسد و در اين اندازه ها احتمال پاره شدن و ايجاد خونريزي شديد داخلي كه ميتواند كشنده باشد وجود دارد .

لذا اين حالت كه اصطلاحا انوريسم آئورت  گفته ميشود بايد حتما درمان شود. درمان جراحي اين حالت كه با تعويض قسمت بيمار ائورت با رگ مصنوعي انجام ميشود شامل يك عمل جراحي بزرگ ميباشد.

ولي درمان نوين اين بيماري كه اصطلاحا EVAR گفته ميشود با خطر كمتر وايمني بيشتر قابل انجام است و براي بيمار بسيار راحتتر ميباشد. در اين روش از طريق رگ در كشاله ران يك وسيله فنر مانند بنام استنت گرافت داخل انوريسم گذاشته ميشود كه خطر پاره شدن انرا از بين ميبرد.

اين روش در بيمارستان كسري انجام ميشود.

انوريسم ائورت

2018-05-19T09:04:57+00:00