اسکلروتراپی

اسکلروتراپی چیست

اسکلروتراپی به تزریق دارو به داخل عروق جهت درمان واریس گفته می شود .

در اسکلروتراپی داروی مخصوصی به صورت اولیه و یا به صورت نرم به داخل رگهای واریسی تزریق می شود.

این کار باعث جذب این عروق و بهبود واریس می شود. اسکلروتراپی برای درمان عروق عنکبوتی که به صورت رگهای بنفش یا قرمز رنگی به شکل عنکبوت در روی ساق پا ظاهر می شود بکار می رود. همچنین برای درمان شاخه های رگ های برجسته پس از انجام لیزر یا RF واریس در ساق پا بکار می رود.

اسکلروتراپی

مواد موثر که بصورت آمپول می باشند توسط پزشک یا غلظت مناسب که در هر مورد متفاوت می باشد آماده می شود و بصورت نرم در می آید و با سوزن های بسیار ظریف و معمولا تحت بزرگنمائی عدسی به داخل رگها تزریق می شود. این کار درد ندارد و پس از آن پا بانداژ می شود و فرد می تواند راه برود.

بعد از انجام اسکلروتراپی محل تزریق کمی کبود می شود. که بعد از برطرف شدن کبودی (چند هفته) عروق عنکبوتی زیر آن محو می شده و از بین می رود.

2018-05-22T06:05:10+00:00