آنژیوگرافی عروق محیطی

آنژیوگرافی عروق محیطی

بیمارانی که دچار تنگی رگهای دستها یا پاها می شوند و یا در ناحیه عروق اصلی مثل انوریسم آئورت شکمی و یا رگهای ناحیه گردن یا عروق کاروتید دپار تنگی انسداد عروق می شوند کاندید انجام آنژیوگرافی عروق محیطی می شوند.در آنژیوگرافی عروق محیطی با یک سوزن وارد عروق می شویم و با وسایل مخصوص به محل گرفتگی رگ دسترسی پیدا می کنیم و با تزریق ماده ماجب از آن تصویر برداری می کنیم و براساس نتیجه آن برای درمان تصمیم گیری می کنیم.

در اغلب موارد می توان بت آنژیوپلاستیکی تنگی یا گرفتگی عروق رگ را برطرف کرد.

آنژیوگرافی عروق محیطی درمان واریس

یعنی با بالن و استنت (فنر) ولی در مواردی عمل جراحی عروق مثل بای پس هم برای درمان لازم می شود . برای انجام آنژیو گرافی عروق محیطی لازم است که کلیه ها کارکرد نرمال داشته باشند در غیر این صورت ممکن است شرایط کلیه بدتر شود.آنژیو گرافی عروق محیطی در بیمارستان انجام می شود و نیاز به بستری دارد.

چه بیمارانی نیاز به آنژیوگرافی عروق محیطی دارند؟

  • بیمارانی که با راه رفتن دچار درد در اندام تحتانی می شوند
  • بیمارانی که زخم در انگشتان ایجاد می شود
  • بیماران دیابتی که احتمال گرفتگی عروق پاهایشان زیاد است
  • بیمارانی که علائم سکته مغزی دارند
  • بیمارانی که توده نبض دار در شکم یا هر جای بدن دارند
  • بیمارانی که احساس سردی در دست یا پای خود دارند
2018-06-02T08:24:10+00:00